Uffiziene

I følge Unesco befinner en tredjedel av verdens kunstskatter seg i Firenze. For allerede i renessansen, nærmere bestemt på 1400-tallet, begynte de rikeste og mektigste familiene i byen å samle på kunstverk fra tidligere tider mens de også ga oppdrag til samtidskunstnere. Derfor kunne det være at kunstnere som for eksempel Rafael, Leonardo da Vinci, Botticelli og Michelangelo periodevis oppholdt seg her samtidig mens de arbeidet for forskjellige oppdragsgivere.

I Uffizi-galleriet er mange kunstverk samlet under ett tak. Det dreier seg om ca. to tusen malerier, og det kan være vanskelig å orientere seg i mengden. I guidede turer kan vi konsentrere oss om de viktigste, og du vil raskt forstå at kunsthistorie hverken er kjedelig eller nedstøvet men tvert mot både underholdende og engasjerende. Vi beskriver ikke bare kunstverket men også teknikken som ble brukt i den kreative prosessen og symbolikken bak verket og hvem oppdragsgiveren var. Ofte kan det også være interessant å få kunnskap om hvilken historie eller begivenhet som lå til grunn for verket.